Załóż konto online

T-Mobile konto

To oczywisty wybór, jeśli poszukujesz najlepszego konta

0
 • za konto i kartę debetową
  - bez żadnych warunków
 • za wypłaty ze wszystkich
  bankomatów
  w Polsce i na świecie
 • za krajowe przelewy internetowe,
  a co miesiąc 10 natychmiastowych!
 • Możliwość otwarcia konta w 5 minut!

Przykład reprezentatywny: Oprocentowanie limitu odnawialnego w rachunku na 03.05.2014 r. wynosi 9,60%. Dla limitu odnawialnego w rachunku w kwocie 4 500 zł roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 13,52%. Całkowity koszt kredytu wynosi 97,79 zł. Na ten koszt składają się: roczna opłata za przyznanie limitu odnawialnego w rachunku w wysokości 25 zł oraz odsetki w wysokości 72,79 zł. Wyliczenia oparte na przykładzie reprezentatywnym, przy założeniu, że Posiadacz wykorzystuje jednorazowo całą kwotę limitu i spłaca ją w 3 równych ratach miesięcznych przy oprocentowaniu limitu w wysokości 9,60% w stosunku rocznym.

Usługi bankowe świadczy: Alior Bank S.A., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 699 412 610 PLN (opłacony w całości).

Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies